Nyheter

02
Sep

Digital Intelligence inleder nytt utbildningssamarbete

Digital Intelligence Scandinavia och Ackebrink inleder samarbete för att leverera utbildningar som laddar individer med digital kompetens och stärker företags konkurrenskraft.

För att Sverige och svenska företag inte ska tappa sin konkurrenskraft krävs innovativa samarbeten. Samarbetet mellan Digital Intelligence Scandinavia och Ackebrink är ett led i att tillgängliggöra digital kunskap till en ännu bredare marknad.

Helena Matthews, affärsansvarig hos Ackebrink: – Det ska bli mycket spännande att arbeta tillsammans med Digital Intelligence. Vi vill båda arbeta med kunskap som stärker och inspirerar företag och individer!

Ackebrink är ett utbildningsföretag som hjälper sina kunder, yrkeshögskolor och företag, att få yrkeskompetenta och branscherfarna utbildare till sina kurser och utbildningar. De är ett av Sveriges största utbildningsleverantörer och finns i hela Sverige. De levererar mer än 10.000 utbildningstimmar till sina kunder varje år. Med en bredd från sprängteknik till webbdesign är de förmodligen Sveriges mest kompletta aktör mot företag, yrkeshögskolor och offentliga sektor.

- Vi ser fram emot ett lärorikt samarbete. Tillsammans med Ackebrink är jag säker på att vi kommer att nå vårt mål att utbilda 2 500 individer under 2013, berättar Marie Andervin, VD Digital Intelligence Scandinavia.

17
Feb

Digital Intelligence, signatär för den digitala agendan

Digital Intelligence Scandinavia tar nästa kliv i sitt engagemang och har valt att skriva under avsiktsförklaringen för att bidra och påverka digitaliseringsarbetet som regeringen initierar genom strategin ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”.

Det är inte bara staten eller offentlig sektor som har ansvaret för att Sverige fullt ut ska kunna tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför. En viktig ledstjärna för arbetet är samverkan. Uppdraget är stort och ju fler vi är som delar utmaningen desto enklare blir det, berättar Marie Andervin, VD Digital Intelligence Scandinavia AB.

Det är många som behöver höja sin digitala kompetens, inte minst kring att utveckla nya affärer som bidrar till nytta för slutanvändarna. De digitala möjligheterna får ett allt större utrymme i verksamheterna och för att bli lyckosam krävs att företag höjer sin digitala mognad och därmed stärker sin konkurrenskraft.

Vår uppgift är att utbilda marknaden och arbetet fokuserar på att nå tre målsättningar;

 

 

17
Sep

Sigtuna Kommun satsar på digital kompetens för det lokala näringslivet

På Företagarna Sigtunas träff tisdagen den 18 september presenteras höstens utbildningsprogram ”Kom igång med den sociala webben”. Det är ett initiativ av Företagarna Sigtuna, Sigtuna Kommun och Digital Intelligence Scandinavia med målsättningen att utveckla det lokala näringslivet.

-Tanken är helt enkelt att följa upp det fina gensvar som vi fick efter vårens frukostseminarium. Det är givetvis glädjande att kunna bidra till att öka kompetensen i den sociala webben och samtidigt genomföra aktiviteter som våra medlemmar efterfrågar, säger Veronica Barkman, ordförande Företagarna Sigtuna.

Alla företagare är välkomna!

Utbildningsprogrammet vänder sig till samtliga företag i kommunen och det krävs inte ett medlemskap hos Företagarna för att gå. Höstens utbildningsprogram består av tre olika kurser som alla innefattar tre delar; halvdagsutbildning, kvällsträff och ett uppföljande webbinarium. Programmet är speciellt framtaget för enmans- och mindre företag, som vill komma igång med den sociala webben.

Den 16 oktober handlar det om hur man lyckas i den sociala webben. Vid det andra kurstillfället – den 13 november, presenteras fyra smarta sätt att äga sin nisch. Det tredje och avslutande kurstillfället den 11 december, tar upp hemsidan som är motorn för digitala affärer.

Utbildningsprogrammet är en lärande process där deltagarana själva får testa att arbeta praktiskt med den sociala webben. Utgångspunkten är kursdeltagarens egna förutsättningar och verksamhet. Deltagarna kommer även ha möjlighet att själva bestämma om man vill gå en enstaka kurs eller om man vill ta del av hela kursprogrammet. Priset per tillfälle är 1,250 kr exklusive moms.

Sigtuna kommun och Företagarna Sigtuna har sedan länge ett bra samarbete och har drivit ett flertal samarbetsprojekt tillsammans. Christer Wikström är kommunens näringslivschef och han framhåller att det till syvende och sist handlar om att utveckla näringslivet i Sigtuna kommun.

-Den här satsningen är ett helt naturligt led i vår strategi för att utveckla näringslivet här i Sigtuna. Genom att höja kompetensen inom det här området hos våra lokala företag är det vår förhoppning att utbildningsprogrammet ska fungera som multiplikatoreffekt och bidra till att våra företag uppnår högre utväxling i den sociala webben, säger Christer Wikström.

För mer information och anmälan till informationsträffen den 18 september kontakta Rebecca Wennberg, telefon 08-591 289 20 eller 073-661 04 08. E-post: sigtuna@foretagarna.se