Tag: digital konkurrenskraft

19
Maj

Sigtuna Kommun satsar på kompetensutveckling inom digital marknadsföring och försäljning för 700 landsbygdsföretag

I Sigtuna Kommun finns närmare 700 landsbygdsföretag. Det är helt fantastiskt! Och Digital Intelligence är inbjudna att få vara med på resan att stärka dessa företags konkurrenskraft genom kompetensutveckling inom den digitala affären.

Kort om Sigtuna Kommuns satsning.

Huvudsyftet med projektet Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Projektet förverkligar intentionerna i Sigtuna kommuns landsbygdsprogram när det gäller att främja en levande och långsiktigt hållbar landsbygd. Projektet ligger därmed i linje med prioriteringarna i Europa 2020, det vill säga EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

Ambitionen är att visa upp företagen på landsbygden och därmed öka deras konkurrenskraft, synliggöra möjligheterna på landsbygden för tätortsbor och invånare med utländsk bakgrund samt erbjuda kompetensutveckling för föreningar och företagare på landsbygden.

En av de sex prioriterade aktiviteter är kompetensutveckling. Under våren samt under hösten kommer dessa landsbygdsföretag att erbjudas utbildning inom; grundläggande digital marknadsföring, sociala medier för små företag samt hur dessa företag kostnadseffektivt kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av en hemsida som hjälper dem att synas, öka kännedom, engagera sin marknad samt att sälja online.

Kvällen den 14 maj samlades närmare 15 företagare och diskuterade hur deras hemsida i en sociala webb kan hjälpa dem att tjäna mer, kostnadseffektivisera och stärka sin konkurrenskraft. Med hjälp av smarta digitala lösningar skapas bättre affärer.

Nedan är kvällens stödanteckningar i form av en presentation.

Foto: Bettina

12
Nov

100 nya idéer för att stärka företags konkurrenskraft

I dagarna, 12-13 november, genomförs den årliga konferensen Sociala Medier 2013. Konferensen fångar upp ett brett perspektiv på sociala medier och Digital Intelligence Scandinavia är inbjuden för att inspirera och berätta om hur företag kan, med hjälp av sociala medier, arbeta effektivt med affärsutveckling, identifiera nya affärsmöjligheter och stärka sin digitala konkurrenskraft.

 

”Framtida konkurrenskraft kommer att handla om hur väl företag kan skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare att få växla upp sin innovationsförmåga.”

Föreläsning: Att satsa digitalt. Gå från idé till nya affärsmöjligheter.

Denna föreläsning belyser hur du som arbetar med och i sociala medier kan bidra med nya idéer som leder till nya affärsmöjligheter. Det är du som befinner dig mitt i centrum, som ser, hör och känner av marknadens skiftningar.

Föreläsningen har utvecklats i samarbete med;

Vill du lära dig mer om den sociala webben?

Prenumerera på Digital Intelligence utbildningsbrev och få inbjudningar till föreläsningar, Tunings och digitala kurser. Du är även välkommen att kontakta oss direkt.

10
Sep

Digital kompetens ska få nya företag att växa

I september startar Nyföretagarcentrum i Sigtuna sitt program Mentor Eget Företag. Digital Intelligence genom Marie Andervin satsar på att få nya företag i Sigtuna Kommun att växa lite snabbare och lite smartare.

Mentorprogrammet erbjuder nyföretagare tillgång till en mentor under ett års tid. Mentorn bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i det nya företaget komma snabbare.

Merparten av Sveriges företag är små företag som gärna vill växa på sina egna premisser. Med hjälp av smarta digitala lösningar kan en liten företagare snabbt stärka sin konkurrenskraft och åstadkomma stora affärer. Detta ska vi bidra med!

Läs gärna mer om Nyföretagarcentrums program Mentor Eget Företag