Tag: digitala lösningar

10
Sep

Digital kompetens ska få nya företag att växa

I september startar Nyföretagarcentrum i Sigtuna sitt program Mentor Eget Företag. Digital Intelligence genom Marie Andervin satsar på att få nya företag i Sigtuna Kommun att växa lite snabbare och lite smartare.

Mentorprogrammet erbjuder nyföretagare tillgång till en mentor under ett års tid. Mentorn bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i det nya företaget komma snabbare.

Merparten av Sveriges företag är små företag som gärna vill växa på sina egna premisser. Med hjälp av smarta digitala lösningar kan en liten företagare snabbt stärka sin konkurrenskraft och åstadkomma stora affärer. Detta ska vi bidra med!

Läs gärna mer om Nyföretagarcentrums program Mentor Eget Företag