Competence Network

Digital Intelligence Competence Network är specialister i samverkan.

Bredden av kompetens bidrar till att förstå hur förändringarna som sker inom; beteende, teknik, aktörer, marknader, värdekedjor och investeringar påverkar branscher, företag och yrkesroller.