Varför vi finns

Det är ett stort kunskapsgap för hur digitalisering och dess effekter kan användas i yrkesroller, i organisationer och för företags konkurrenskraft.

Vi finns till för företag som vill ställa om verksamheten för att möta upp en social marknad och erbjuda digitala lösningar. Vi är här för dig som är nyfiken och vill lära dig mer, utvecklas och skapa bra affärer med hjälp av; sociala relationer, kommunikation på mottagarnas villkor samt digitala tjänster och produkter. Vi laddar individer och företag med digital kompetens. Rätt kunskap i en miljö som skapar förutsättningar för att lyckas.

Vår vision är att det digitala är en naturlig del i vår vardag, både som privatperson och i yrkesrollen. Och i linje med denna har vi som uppdrag att varje dag inspirera och förmedla om Den Digitala Resan.

Sverige anses vara ett föregångsland gällande att använda sig utav digitala tjänster. Ändå står ca 1 miljoner svenskar utanför Internet. Det finns fortfarande många företagsledare som inte vet att de måste ställa om sin verksamheten till att vara tillgänglig – Just Nu! Styrelser väljer aktivt att inte analysera de digitala affärsmöjligheter.

Sverige har en digital agenda

Målsättningen är att Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika digitala samhälle, berättar Anna-Karin Hatt, IT och regionsminister, på Internetdagarna 27 oktober 2010.

Detta är en målsättning som Digital Intelligence delar och aktivt väljer att bidra till genom att driva projekt som fångar upp och besvarar viktiga frågeställningar för individer, yrkesroller, verksamheter och branscher.

Vårt uppdrag är att utveckla;


Digital Konkurrenskraft

Vi ska hjälpa, minst, 2 500 individer att öka sitt företags digitala konkurrenskraft. Det görs genom att ladda individer och företag med digital kompetens och därmed kontinuerligt höja organisationers digitala mognad.

Framgångsrik satsning startar när;

 • Styrelseledamöter
 • Ledningsgruppen
 • VD:er
 • Marknadschefer
 • Försäljningschefer
 • HR chefer
 • Soloföretagare
… har bestämt sig.

Nya digitala yrkesroller

Vi ska utmana rådande strukturer för att hjälpa företag och digitala talanger att utveckla rätt digital kompetens för morgondagens utmaningar.

Digitala Talanger

Det är ingen som vet vad för digital kompetens en verksamhet behöver om tre år. Den digitala utvecklingen, både teknik och användarbeteenden, går snabbt och det gäller att kontinuerligt utveckla medarbetarnas arbetsbeskrivningar och utmana traditionella anställningsformer.

Traditionella yrkesroller i förändring

 • Den traditionella Marknadschefens död eller anamma en digital kompetensförflyttning
 • Commerce Manager, den nya säljchefen?
 • Social Media Manager, den nya affärsutvecklaren?
 • Mobile Business Manager, den nya affärs-och marknadsutvecklaren?
 • Community Manager, den nya RM ansvariga?
 • Den digitala B2B säljaren
 • HR,  ansvarig för hela varumärkesupplevelsen?
 • Digital analytiker

Digitalt Innanförskap

500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. ”Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet.” En viktig milstolpe är målet att minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Tillsammans vill vi även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

För ett stabilt och utvecklande Sverige behöver vi höja den allmänna digitala kunskapsnivån. Vi behöver få fler att nyttja möjligheterna med den digitala utvecklingen i samhället.

Vilka vi är


 

Digital Intelligence Scandinavia AB är kunskapsföretaget som hjälper företag att stärka sin konkurrenskraft.

Verksamheten

>> bedrivs i nära samarbete med bransch,- och medlemsorganisationer, utbildningsinstitutioner samt aktörer inom det svenska näringslivet.

>> organiseras utifrån specialister i samverkan.

>> finansieras av ett hållbart företagande där våra beslut stödjer ett långsiktigt ansvarsfullt utnyttjande av resurser och innefattar områden; mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.

Marie Andervin är grundare av, och VD för Digital Intelligence Scandinavia AB.

Vi samverkar och agerar i olika sfärer:

  logo digjourney colour no black   digikom_logo   Nackademin   Den Digitala Resan

Boarding-for-Success