Om digital intelligence

Digital Intelligence

Digital Intelligence Scandinavia AB är kunskapsföretaget som hjälper företag, organisationer och utbildningsinstitutioner att stärka sin konkurrenskraft. Det görs genom att ladda individer och företag med digital kompetens samt att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten inom den digitala affären.

Mission

Digital Intelligence ska varje dag inspirera och förmedla kunskap om Den Digitala Resan.

Vision

Vår vision är att det digitala är en naturlig del i vardagen, både som privatperson och i yrkesrollen.