Category: Marie Andervin

21
Okt

ÄGA LEDA DRIVA – Nytt kreativt affärsforum för kvinnor satsar på digital kompetens

Företagarna Göteborg fasciliterar ett kreativt affärsforum för kvinnor, ÄGA LEDA DRIVA, som vill utveckla sitt företagande. Inriktningen är på marknadsföring, försäljning och företagsledning.Den 21 november bjuds medlemmarna in till en digital affärskväll där de kommer att diskutera hur små och medelstora företag kan;
  • effektivisera sin digitala resa
  • höja kvaliteten på företags marknadsföring
  • samtidigt bygger kännedom och ökar försäljningen
  • få resurserna att räcka till fler aktiviteter.

Marie Andervin står till medlemmarnas förfogande under kvällen. Efter en inspirerande och konkret föreläsning öppnas det upp för samtal och rådgivning utifrån affärsforumets advisory Board-koncept, som bygger på att deltagarna agerar rådgivare och coacher till varandra.

Läs mer om ÄGA LEDA DRIVA på www.foretagarna.se/Goteborg/agaledadriva

Medlem i Företagarna?

Är du medlem i Företagarna och vill veta mer om hur du kan använda sociala medier och den sociala webben, ta gärna kontakt med din lokala förening och be dem boka in en föreläsning, till exempel ”Den Digitala Resan för SME företag”.

 

Vill du lära dig mer om den sociala webben?

Prenumerera på Digital Intelligence utbildningsbrev och få inbjudningar till föreläsningar, Tunings och digitala kurser. Du är även välkommen att kontakta oss direkt.

17
Sep

Sigtuna Kommun satsar på digital kompetens för det lokala näringslivet

På Företagarna Sigtunas träff tisdagen den 18 september presenteras höstens utbildningsprogram ”Kom igång med den sociala webben”. Det är ett initiativ av Företagarna Sigtuna, Sigtuna Kommun och Digital Intelligence Scandinavia med målsättningen att utveckla det lokala näringslivet.

-Tanken är helt enkelt att följa upp det fina gensvar som vi fick efter vårens frukostseminarium. Det är givetvis glädjande att kunna bidra till att öka kompetensen i den sociala webben och samtidigt genomföra aktiviteter som våra medlemmar efterfrågar, säger Veronica Barkman, ordförande Företagarna Sigtuna.

Alla företagare är välkomna!

Utbildningsprogrammet vänder sig till samtliga företag i kommunen och det krävs inte ett medlemskap hos Företagarna för att gå. Höstens utbildningsprogram består av tre olika kurser som alla innefattar tre delar; halvdagsutbildning, kvällsträff och ett uppföljande webbinarium. Programmet är speciellt framtaget för enmans- och mindre företag, som vill komma igång med den sociala webben.

Den 16 oktober handlar det om hur man lyckas i den sociala webben. Vid det andra kurstillfället – den 13 november, presenteras fyra smarta sätt att äga sin nisch. Det tredje och avslutande kurstillfället den 11 december, tar upp hemsidan som är motorn för digitala affärer.

Utbildningsprogrammet är en lärande process där deltagarana själva får testa att arbeta praktiskt med den sociala webben. Utgångspunkten är kursdeltagarens egna förutsättningar och verksamhet. Deltagarna kommer även ha möjlighet att själva bestämma om man vill gå en enstaka kurs eller om man vill ta del av hela kursprogrammet. Priset per tillfälle är 1,250 kr exklusive moms.

Sigtuna kommun och Företagarna Sigtuna har sedan länge ett bra samarbete och har drivit ett flertal samarbetsprojekt tillsammans. Christer Wikström är kommunens näringslivschef och han framhåller att det till syvende och sist handlar om att utveckla näringslivet i Sigtuna kommun.

-Den här satsningen är ett helt naturligt led i vår strategi för att utveckla näringslivet här i Sigtuna. Genom att höja kompetensen inom det här området hos våra lokala företag är det vår förhoppning att utbildningsprogrammet ska fungera som multiplikatoreffekt och bidra till att våra företag uppnår högre utväxling i den sociala webben, säger Christer Wikström.

För mer information och anmälan till informationsträffen den 18 september kontakta Rebecca Wennberg, telefon 08-591 289 20 eller 073-661 04 08. E-post: sigtuna@foretagarna.se  

 

30
Maj

Dags att satsa på dubbla kompetenser!

Idag presenterades rapporten ”De som står utanför” av Olle Findahl som visar på fördjupade insikter från rapporten ”Svenskarna och Internet 2011”. Behovet av att satsa på digital kompetens är tydligt.

1,3 miljoner svenska medborgare står utanför Internet (till detta kommer ett mörkertal icke-användare som inte fångas in i undersökningen). Av dessa personer är 30 % yngre än 65 år. 185 000 är mellan 56-65 år och ca 100 000 är mellan 46-55 år.

Det största skälet till att man inte använder Internet är;

  • 66 % har inget intresse
  • 19 % tycker att tekniken är krånglig

Rapporten visar tydligt att det behövs insatser till riktade yrkesgrupper inom skola, vård, egenföretagarna och lantbrukare. Där den största utmaningen må nog vara att utveckla en lärarkår till att bli digitalt kompetenta i sin yrkesroll.

Perspektiv på digital kompetens/e-kompetens.

Att använda Internet för sina privata åtaganden är en sak. Att använda internet och dess digitala möjligheter i sin yrkesroll är en annan sak. Det vill säga, en person kan mycket väl vara extremt duktig i sin privata situation men att använda den kunskapen för att arbeta på ett bättre sätt och utveckla sin yrkesroll, avdelning och företag framåt kräver en annan förståelse och kunskap.

En individs digitala resa och mognad går igenom flera faser och påverkas av sin omgivning, strukturer, kunskap och kultur.

Det är dags att satsa på dubbla kompetenser!

Vi tror på kompetensmodellen som paketerar ihop olika typer av kompetenser där nischen kommer att leda till arbete.

Till exempel butikssäljaren som ger service till kunderna via Twitter eller läraren som använder Internets möjligheter att samla elever, föräldrar, morföräldrar och andra intresserade kring sin utbildning eller undersköterskan som genom läsplattan hjälper patienten att se på nyheterna, samtala med nära och kära, ta del av information om sin sjukhusvistelse, sjukdom och behandling.

Sverige behöver utveckla en snabbrörlig arbetsmarknad genom att addera nischad digital kompetens till traditionell yrkeskunskap. Denna satsning kommer att bidra till roligare och mer stimulerande arbetsplatser samt öppna upp för nya arbetstillfällen.

I längden kommer varje individ att ha en gedigen bred erfarenhet där det digitala användandet är en naturlig del i vardagen.

Digitaliseringen påverkar varje individ, organisation, företag och land.

Digitaliseringen utvecklar vårt samhälle genom att underlätta och förenkla gemenemans vardag. Självklart går vi också vilse i den digitala djungeln- möjligheterna och utbudet är så stort!

Digitaliseringen utmanar vårt förhållningssätt att ”det är bra som det är”. Mycket är bra precis som det är, dock drivs vi av att göra det bättre. Ta del av Myshkin Ingawale fantastiska resa som envist sa att det måste finnas ett enklare sätt att identifiera blodbrist och utmanar en hel industri.