Tag: digital agenda

17
Feb

Digital Intelligence, signatär för den digitala agendan

Digital Intelligence Scandinavia tar nästa kliv i sitt engagemang och har valt att skriva under avsiktsförklaringen för att bidra och påverka digitaliseringsarbetet som regeringen initierar genom strategin ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”.

Det är inte bara staten eller offentlig sektor som har ansvaret för att Sverige fullt ut ska kunna tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför. En viktig ledstjärna för arbetet är samverkan. Uppdraget är stort och ju fler vi är som delar utmaningen desto enklare blir det, berättar Marie Andervin, VD Digital Intelligence Scandinavia AB.

Det är många som behöver höja sin digitala kompetens, inte minst kring att utveckla nya affärer som bidrar till nytta för slutanvändarna. De digitala möjligheterna får ett allt större utrymme i verksamheterna och för att bli lyckosam krävs att företag höjer sin digitala mognad och därmed stärker sin konkurrenskraft.

Vår uppgift är att utbilda marknaden och arbetet fokuserar på att nå tre målsättningar;