Tag: digital kompetens

10
Sep

Digital kompetens ska få nya företag att växa

I september startar Nyföretagarcentrum i Sigtuna sitt program Mentor Eget Företag. Digital Intelligence genom Marie Andervin satsar på att få nya företag i Sigtuna Kommun att växa lite snabbare och lite smartare.

Mentorprogrammet erbjuder nyföretagare tillgång till en mentor under ett års tid. Mentorn bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i det nya företaget komma snabbare.

Merparten av Sveriges företag är små företag som gärna vill växa på sina egna premisser. Med hjälp av smarta digitala lösningar kan en liten företagare snabbt stärka sin konkurrenskraft och åstadkomma stora affärer. Detta ska vi bidra med!

Läs gärna mer om Nyföretagarcentrums program Mentor Eget Företag

02
Sep

Digital Intelligence inleder nytt utbildningssamarbete

Digital Intelligence Scandinavia och Ackebrink inleder samarbete för att leverera utbildningar som laddar individer med digital kompetens och stärker företags konkurrenskraft.

För att Sverige och svenska företag inte ska tappa sin konkurrenskraft krävs innovativa samarbeten. Samarbetet mellan Digital Intelligence Scandinavia och Ackebrink är ett led i att tillgängliggöra digital kunskap till en ännu bredare marknad.

Helena Matthews, affärsansvarig hos Ackebrink: – Det ska bli mycket spännande att arbeta tillsammans med Digital Intelligence. Vi vill båda arbeta med kunskap som stärker och inspirerar företag och individer!

Ackebrink är ett utbildningsföretag som hjälper sina kunder, yrkeshögskolor och företag, att få yrkeskompetenta och branscherfarna utbildare till sina kurser och utbildningar. De är ett av Sveriges största utbildningsleverantörer och finns i hela Sverige. De levererar mer än 10.000 utbildningstimmar till sina kunder varje år. Med en bredd från sprängteknik till webbdesign är de förmodligen Sveriges mest kompletta aktör mot företag, yrkeshögskolor och offentliga sektor.

- Vi ser fram emot ett lärorikt samarbete. Tillsammans med Ackebrink är jag säker på att vi kommer att nå vårt mål att utbilda 2 500 individer under 2013, berättar Marie Andervin, VD Digital Intelligence Scandinavia.