Nyheter

19
Maj

Sigtuna Kommun satsar på kompetensutveckling inom digital marknadsföring och försäljning för 700 landsbygdsföretag

I Sigtuna Kommun finns närmare 700 landsbygdsföretag. Det är helt fantastiskt! Och Digital Intelligence är inbjudna att få vara med på resan att stärka dessa företags konkurrenskraft genom kompetensutveckling inom den digitala affären.

Kort om Sigtuna Kommuns satsning.

Huvudsyftet med projektet Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Projektet förverkligar intentionerna i Sigtuna kommuns landsbygdsprogram när det gäller att främja en levande och långsiktigt hållbar landsbygd. Projektet ligger därmed i linje med prioriteringarna i Europa 2020, det vill säga EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

Ambitionen är att visa upp företagen på landsbygden och därmed öka deras konkurrenskraft, synliggöra möjligheterna på landsbygden för tätortsbor och invånare med utländsk bakgrund samt erbjuda kompetensutveckling för föreningar och företagare på landsbygden.

En av de sex prioriterade aktiviteter är kompetensutveckling. Under våren samt under hösten kommer dessa landsbygdsföretag att erbjudas utbildning inom; grundläggande digital marknadsföring, sociala medier för små företag samt hur dessa företag kostnadseffektivt kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av en hemsida som hjälper dem att synas, öka kännedom, engagera sin marknad samt att sälja online.

Kvällen den 14 maj samlades närmare 15 företagare och diskuterade hur deras hemsida i en sociala webb kan hjälpa dem att tjäna mer, kostnadseffektivisera och stärka sin konkurrenskraft. Med hjälp av smarta digitala lösningar skapas bättre affärer.

Nedan är kvällens stödanteckningar i form av en presentation.

Foto: Bettina

01
Apr

Hearing den 1 april om digitaliseringens bidrag till tillväxt

2010 berättade Anna-Karin Hatt om Sveriges målsättning, Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika samhälle. Det har nu gått fyra år och vad har hänt sedan dess?

En Digital Agenda initierades och utmynnande bland annat i Digitaliseringskommissionen som har till uppgift att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Deras uppdrag är att försöka hitta vägen dit och arbetet genomförs tillsammans med olika aktörer för en ökad digitalisering. Digital Intelligence är en av dessa signatärer.

Idag engagerade vi oss i hearingen om digitaliserings bidrag till tillväxt som arrangerades av Tillväxtanalys.

Kort om;
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. Deras övergripande mål är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag i hela landet.

Diskussion för dagen: ”Digitaliseringen i företagen”.

Hearingen fokuserade på att besvara fyra frågeställningar som Regeringskansliet ställt till Tillväxtanalys i 2014 års regleringsbrev.

  • Hur har företagens ”spelplan” förändrats i och med digitaliseringen?
  • På vilket sätt har digitaliseringen påverkat förutsättningarna för företagande?
  • Hur agerar företagen utifrån dessa nya förutsättningar?
  • Vad är det som möjliggör för företagen att följa med i digitaliseringen?

Till dessa frågeställningar presenterades ett kortfattat underlag utifrån omfattande forskningslitteratur som beskriver hur digitaliseringen påverkar förutsättningarna för företagande.

Det var ett trettiotal representanter från myndigheter, högskolor och näringsliv. En fantastisk digitalt kompetent grupp med mångfald i sitt perspektiv på digitalisering och tillväxt.

Eftermiddagen avslutades med en genomgång av fyra grupparbeten utifrån ovan frågeställningar.

Sammanfattningsvis finns det enighet om att det är en stor utmaningen att få svenska företag att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

 

Digital Intelligence bidrag till denna diskussionen är; vägen till att öka sin konkurrenskraft  handlar inte om det digitala/IT utan om vad det digitala kan bidra med för affärsvärden.

Tillväxtanalys tog tillvara på allas bidrag och kommer att sammanställa eftermiddagens hearing. När den landar i vår inbox, förmedlar vi det vidare i en uppföljande artikel.

Tycker du att detta arbete är viktigt?

Vill du också engagera dig? Hör gärna av dig till oss.

 

 

 

 

 

 

 

27
Jan

Utveckla företagets digitala närvaro – Boka upp dig för vårens workshops, Tunings.

Istället för att gå en dyr traditionell kurs där innehållet är bestämt i förväg, välkomnas du till workshop som är skräddarsydd för gruppens deltagare.

Varje workshop är unik. Du arbetar praktiskt med ditt företags digitala närvaro samtidigt som du lär dig nytt, får individuell rådgivning och utbyter erfarenheter med de andra deltagarnas.

Vårens tema; WordPress, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och Sök.

Detta format passar dig som arbetar ensamt med företagets webbsida och digitala närvaro. Du vill ha inspiration, hjälp och bra tips från andra. Vi samlas under en kreativ och arbetsam eftermiddag, och tillsammans med likasinnade ”tunar” vi till vår digitala närvaro.

Tuningen skräddarsys utifrån deltagarnas behov. Inför aktiviteten har du möjlighet att skicka in dina frågeställningar och utmaningar. Aktiviteten utgår alltid från affärsperspektivet. Vilket betyder att vi kommer att ha strategiska diskussioner, inspirationspass och praktiska arbetsmoment.

Du arbetar utifrån egen dator och företagets egna digitala kanaler.

Alla som deltar är också varmt välkomna till Facebook gruppen Den digitala resan. Här kan du ställa frågor, få hjälp av andra samt bli inspirerad. Självklart når du workshopledarna via denna kanal.

Pris per Tuning: 799 kr exklusive moms
Pris för medlemmar i Företagarna 699 kr exklusive moms
Anpassad företagsutbildning: be om offert

Övrig information

Deltagaravgiften ska vara betald innan aktiviteten.
Avbokning som sker efter tre dagar före Tuningen faktureras hela deltagaravgiften. Det går bra att någon annan övertar din deltagarplats om du ej kan komma.

  • TID: 13.15 – 16.30
  • PLATS: Digital Intelligence, Rosenlundsgatan 60, Södermalm-Stockholm

19 februari – WORDPRESS – Anmäl dig här
20 februari – LINKEDIN  – Anmäl dig här
26 mars – WORDPRESS  – Anmäl dig här
27 mars – FACEBOOK – Anmäl dig här
23 april – WORDPRESS  – Anmäl dig här
24 april –  TWITTER  – Anmäl dig här
21 maj –  WORDPRESS  – Anmäl dig här
22 maj – INSTAGRAM  – Anmäl dig här
18 juni – SÖKMOTORSMARKNADSFÖRING  – Anmäl dig här