Tag: SME företag

19
Maj

Sigtuna Kommun satsar på kompetensutveckling inom digital marknadsföring och försäljning för 700 landsbygdsföretag

I Sigtuna Kommun finns närmare 700 landsbygdsföretag. Det är helt fantastiskt! Och Digital Intelligence är inbjudna att få vara med på resan att stärka dessa företags konkurrenskraft genom kompetensutveckling inom den digitala affären.

Kort om Sigtuna Kommuns satsning.

Huvudsyftet med projektet Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Projektet förverkligar intentionerna i Sigtuna kommuns landsbygdsprogram när det gäller att främja en levande och långsiktigt hållbar landsbygd. Projektet ligger därmed i linje med prioriteringarna i Europa 2020, det vill säga EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

Ambitionen är att visa upp företagen på landsbygden och därmed öka deras konkurrenskraft, synliggöra möjligheterna på landsbygden för tätortsbor och invånare med utländsk bakgrund samt erbjuda kompetensutveckling för föreningar och företagare på landsbygden.

En av de sex prioriterade aktiviteter är kompetensutveckling. Under våren samt under hösten kommer dessa landsbygdsföretag att erbjudas utbildning inom; grundläggande digital marknadsföring, sociala medier för små företag samt hur dessa företag kostnadseffektivt kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av en hemsida som hjälper dem att synas, öka kännedom, engagera sin marknad samt att sälja online.

Kvällen den 14 maj samlades närmare 15 företagare och diskuterade hur deras hemsida i en sociala webb kan hjälpa dem att tjäna mer, kostnadseffektivisera och stärka sin konkurrenskraft. Med hjälp av smarta digitala lösningar skapas bättre affärer.

Nedan är kvällens stödanteckningar i form av en presentation.

Foto: Bettina