30
Maj

Dags att satsa på dubbla kompetenser!

Idag presenterades rapporten ”De som står utanför” av Olle Findahl som visar på fördjupade insikter från rapporten ”Svenskarna och Internet 2011”. Behovet av att satsa på digital kompetens är tydligt.

1,3 miljoner svenska medborgare står utanför Internet (till detta kommer ett mörkertal icke-användare som inte fångas in i undersökningen). Av dessa personer är 30 % yngre än 65 år. 185 000 är mellan 56-65 år och ca 100 000 är mellan 46-55 år.

Det största skälet till att man inte använder Internet är;

  • 66 % har inget intresse
  • 19 % tycker att tekniken är krånglig

Rapporten visar tydligt att det behövs insatser till riktade yrkesgrupper inom skola, vård, egenföretagarna och lantbrukare. Där den största utmaningen må nog vara att utveckla en lärarkår till att bli digitalt kompetenta i sin yrkesroll.

Perspektiv på digital kompetens/e-kompetens.

Att använda Internet för sina privata åtaganden är en sak. Att använda internet och dess digitala möjligheter i sin yrkesroll är en annan sak. Det vill säga, en person kan mycket väl vara extremt duktig i sin privata situation men att använda den kunskapen för att arbeta på ett bättre sätt och utveckla sin yrkesroll, avdelning och företag framåt kräver en annan förståelse och kunskap.

En individs digitala resa och mognad går igenom flera faser och påverkas av sin omgivning, strukturer, kunskap och kultur.

Det är dags att satsa på dubbla kompetenser!

Vi tror på kompetensmodellen som paketerar ihop olika typer av kompetenser där nischen kommer att leda till arbete.

Till exempel butikssäljaren som ger service till kunderna via Twitter eller läraren som använder Internets möjligheter att samla elever, föräldrar, morföräldrar och andra intresserade kring sin utbildning eller undersköterskan som genom läsplattan hjälper patienten att se på nyheterna, samtala med nära och kära, ta del av information om sin sjukhusvistelse, sjukdom och behandling.

Sverige behöver utveckla en snabbrörlig arbetsmarknad genom att addera nischad digital kompetens till traditionell yrkeskunskap. Denna satsning kommer att bidra till roligare och mer stimulerande arbetsplatser samt öppna upp för nya arbetstillfällen.

I längden kommer varje individ att ha en gedigen bred erfarenhet där det digitala användandet är en naturlig del i vardagen.

Digitaliseringen påverkar varje individ, organisation, företag och land.

Digitaliseringen utvecklar vårt samhälle genom att underlätta och förenkla gemenemans vardag. Självklart går vi också vilse i den digitala djungeln- möjligheterna och utbudet är så stort!

Digitaliseringen utmanar vårt förhållningssätt att ”det är bra som det är”. Mycket är bra precis som det är, dock drivs vi av att göra det bättre. Ta del av Myshkin Ingawale fantastiska resa som envist sa att det måste finnas ett enklare sätt att identifiera blodbrist och utmanar en hel industri.