19
Apr

Digital kompetens i styrelsen. Vad handlar det om?

Digital Intelligence har samlat fyra styrelseledamöter för att få ta del av deras reflektioner, perspektiv och erfarenheter om begreppet digital kompetens.

Att vara digitalt kompetent i styrelsen handlar om att addera förståelse och insikter för hur den digitala utvecklingen påverkar det område som styrelsemedlemmen är expert på samt att ha förmågan och mandatet att agera med denna kunskap.

I en lämpligt formerad styrelse kommer den strategiska digitala kompetensen att säkerställas. Den samlade kunskapen och erfarenheten ger bredare och djupare diskussioner vilket leder till mer genomtänkta beslut.

Digital kompetens förklaras på många sätt

Digital kompetens är ett abstrakt uttryck och tolkas olika beroende vem som får frågan. Ofta likställs digital kompetens med IT-kompetens. IT i sin tur, kopplas ihop med experterna som programmerar källkod eller avdelningen som ska se till att företagets infrastruktur fungerar för att kunna erbjuda en produkt och/eller tjänst.

Styrelsens perspektiv på digital kompetens förväxlas ofta med tekniska lösningar och diskussionen omfattar inte den digitala utvecklingen som sker externt i omvärlden.

Den digitala utvecklingen som;

 • bidrar till att människors beteenden förändras
 • radikalt förändrar branschers marknadsvillkor
 • påverkar och driver företagens utveckling
 • skapar nya organisationsformer, samarbetsformer och kundförhållanden
 • skapar nya affärer

Hur ser din styrelse på begreppet digital kompetens och vad handlar det om för er?

Linda Widén, styrelseledamot Turako Fastighetsutveckling AB berättar

Efter bondesamhället och industrialiseringen har informationssamhället nu gjort sitt intåg på bred front och med allt högre fart. I takt med denna utveckling har ny teknik och beteendeförändringar på allvar börjat påverka gratistidningens roll i medielandskapet. Idag har det sålts över 3 miljoner smartphones i Sverige och Facebook har 4 miljoner svenska användare. Sociala medier och digitalt nätverkande har alltså spätt på denna utveckling ytterligare.

Några tydliga tecken på det digitala intåget;

 • Gratistidningar som finns i kollektivtrafiken har fått stark konkurrens av att allt fler använder sin smartphone istället för att läsa tidningen.
 • Nya digitala tjänster växer fram, t.ex. deals, som attraherar annonsörerna att pröva nya affärslösningar istället för traditionella annonser i papperstidningen.
 • Människor är alltid uppkopplade och vill veta vad som händer just nu och inte imorgon eller om en vecka.

För att kunna navigera i detta nya landskap krävs kompetens och vilja inom ledningarna för Sveriges gratistidningar, men naturligtvis även inom styrelserummen. Viljan finns, men idag finns det få externa styrelseledamöter och ledande befattningshavare som har digital insikt och som arbetar i andra branscher eller områden inom media. Hur många styrelseledamöter kommer till exempel från datorspelsbranschen, sociala medier eller Telecom?

Martin Stadhammar, styrelseledamot i den svenska delen av den ledande världsorganisationen för marknadsföring online, Interactive Advertising Bureau, IAB berättar

Digital kompetens är vaccination: Det gör ont, men är ett måste.
För mig handlar digital kompetens om ”vaccination”. Det gör ont, men man måste ta sprutan – annars kan bolaget bli sjukt och i värsta fall dö.

Min uppfattning är att många styrelser inte inser hur viktig digital kompetens är och hur den kan transformera bolag. Precis som barn är vi rädda för den där sprutan och låter helt enkelt bli.

Om vi har vaccination på ena sidan, så har vi explosionsartad expansion på den andra. För i spåren av digital kompetens kommer en sund digital strategi och nya affärsmöjligheter. I detta är det viktigt att se vidden av den digitala revolutionen. Allt påverkas; försäljningskanalerna, kompetensförsörjningen, hur kundservice ser ut, hur kunder kommer till er, varför de väljer att gå till konkurrenten osv.

Kanske är ett sånt här holistiskt synsätt på digital kompetens svenska bolags viktigaste sätt att mota konkurrensen från internationella konkurrenter? Vi kan ju se hur bilindustrin har utvecklats det senaste decenniet; nu är koreanska KIA Motors tredje största bilmärke till privatpersoner i Sverige! Och inom telekom ligger Huawei i vinnarhålet där Ericsson förr hade sin cementerade plats…

Så tar ni första steget:

Första steget för företag som vill agera är att para ihop affärsmål och vision med de framtida digitala möjligheterna. Utifrån det skapas er digitala strategi och en bild av hur ni vill att er framtid ska se ut.

Här är lite bränsle till ditt nästa styrelsemöte:

 • Kan vi inleda ett samarbete med något företag i en annan bransch för att ta snabbare kliv framåt inom det digitala?
 • Finns det någon annan bransch som vi kan inspireras av i vårt eget arbete? Gruvindustrin tittar på revisions- och redovisningsbranschen? Bilbranschen tittar på flygbranschen?
 • Om vi skulle starta vårt bolag idag, hur skulle vi bygga det då?

Marie Andervin, styrelseledamot i Digital Intelligence berättar

Att vara digitalt kompetent i styrelsen handlar om att addera förståelse och insikter för hur den digitala utvecklingen påverkar det område som styrelsemedlemmen är expert på samt att ha förmågan och mandatet att agera med denna kunskap. Det kräver att styrelsen har en ödmjukhet inför styrelsemedlemmens och organisationens digitala resa.

För mig är det viktigt att samtliga, nuvarande och kommande, styrelseledamöter och Advisory Boards är digitalt kunniga. Utan digital kompetens i styrelsen kommer vi inte att kunna arbeta mot vår vision och fullfölja vårt uppdrag till marknaden.

Dock räcker det inte!

Hela organisationen måste förstå vem vi är på marknaden och varför vi finns till. Det styr vårt agerande och vi arbetar aktivt med att anamma ett digitalt förhållningssätt i en analog värld. Där Öppenhet, Äkta och Delaktighet är tre viktiga begrepp som leder oss rätt.

Vår framgång finns i organisationens möjligheter att hela tiden identifiera nya digitala affärsmöjligheter genom att förstå den digitala utvecklingen och hur den påverkar konsumenterna, yrkesroller, organisering och affärsprocesser. Digital kompetens är en framgångsfaktor.