Medlemsorganisationen Företagarna: Utbilda små/medelstora företag i den digitala resan.

utbildning
UTMANING

Medlemsorganisationen Företagarna har ca 50 000 medlemmar. Merparten av dem är små och medelstora företag. Studier och rapporter visar att den digitala mognaden är låg i dessa företag. Tesen är att om Företagarna kan hjälpa sina medlemmar att höja sin digitala mognad kommer de att få bättre affärer och bli mer konkurrenskraftiga.

LÖSNING

I samarbete med Digital Intelligence erbjuds föreläsningar och rådgivningstillfällen till Företagarnas medlemmar.

Vi laddar svenska företag med digital kompetens!

Tillsammans drivs ämnet Den Digitala Resan med syfte att höja den digitala mognaden och målsättningen är att ge företagarna de digitala verktyg som ökar företagets konkurrenskraft.

RESULTAT

Med konkreta exempel och rådgivning får medlemmarna inspiration, kunskap och det mod som behövs för att börja använda sig utav den sociala webben för att stödja verksamhetens affär.