Strategisk rådgivning för SME bolag

affärsutveckling / digital försäljning / extern digital avdelning / marknadsstrategi / rådgivning
UTMANING

Är att man vill utveckla sin verksamhet med hjälp av digitala affärsmöjligheter inom affärsutveckling, kommunikation, marknadsföring och försäljning men vet inte HUR och har inte resurser för att anställa en specialist inom området.

LÖSNING

Digital Intelligence tar ansvar för att bidra med ny kunskap, hjälp med hur man praktiskt kan arbeta samt säkerställer att de initiativ som görs bidrar till bolagets affär. Vi är bolagens digitala strateg och digitala avdelning.

Erbjudande till bolag som omsätter;

>> upp till en (1) miljon kr. Köp 10 timmar för 6 990 kr.

>> mellan en (1) miljon kr till tre (3) miljon kr. Köp av 10 timmar för 7 990 kr.

Dessa 10 timmar används på avrop under 12 månader.

RESULTAT

Uppdragsgivaren får konkreta förslag och initiativ som stödjer bolagets kortsiktiga och långsiktiga målsättningar samt tar vara på och utvecklar bolagets digitala varumärke.

Bolagen blir trygga och modiga med sin nya kunskap och börjar utveckla digital konkurrenskraft som visar sig i digital status och nya affärer.

>> Ta kontakt med oss för att veta mer om tjänsten