Strategi för att möta upp konkurrens från e-handel

affärsutveckling / marknadsstrategi / digital försäljning
UTMANING

När företaget startade ansågs det som en tuff uppstickare. Nu, efter närmare 60 år på marknaden,  identifierade styrelsen att nya aktörer börjar etablera sig på marknaden genom e-handel.

Branschstrukturer förändras och lönsamhet inom det befintliga segmentet ifrågasätts.

Frågeställningen är hur kommer detta att påverka företagets befintliga affär?

LÖSNING

Digital Intelligence genomförde en grundlig marknadsanalys med syfte att förstå konsumenternas köpbeteende idag och om fem år inom vald marknad. Med denna kunskap utbildades styrelsen och ledningsgruppen för att förstå hur digitala lösningar kan och bör 1) stödja den befintliga försäljningsprocessen samt 2) hur företaget bör höja sin digitala mognad för att säkerställa sin framtida konkurrenskraft.

Därefter rekommenderas en handlingsplan, digital strategi, för hur verksamheten på lång sikt ska gå från en traditionell affär till en digital affär.

RESULTAT

Företaget började på sin digitala resa i augusti 2013. Med en ny handlingsplan som innefattar både nya marknader och nya målgrupper samt ett förändrat sätt att bedriva försäljning startade arbetet med att etablera en stark digital närvaro. Samtidigt som de kontinuerligt utbildar sig för att stärka upp organisationens generella digital kunskap.

I januari 2014 lanserades nytt koncept och redan i april 2014 hade de ökat sin försäljning och innehar (vid skrivande stund) en marknadsandel över 47%.