Sigtuna Kommun. Kompetensutveckling för landsbygdsföretag

inspiration / utbildning
UTMANING

Ambitionen är att visa upp företagen på landsbygden och därmed öka deras konkurrenskraft, synliggöra möjligheterna på landsbygden för tätortsbor och invånare med utländsk bakgrund samt erbjuda kompetensutveckling för föreningar och företagare på landsbygden.

LÖSNING

En av de sex prioriterade aktiviteter är kompetensutveckling. Under våren samt under hösten kommer dessa landsbygdsföretag att erbjudas utbildning inom; grundläggande digital marknadsföring, sociala medier för små företag samt hur dessa företag kostnadseffektivt kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av en hemsida som hjälper dem att synas, öka kännedom, engagera sin marknad samt att sälja online.

RESULTAT

Projektet är i full gång och utvärdering av insatserna sker under 2015.

Läs mer om satsningen här >>