Plushögskolan. Kursansvarig – Digital marknadskommunikation, 20 YH poäng

kursansvarig / yh-utbildning / nya digitala yrkesroller / konceptsäljare
UTMANING

Utbilda studenterna, blivande konceptsäljare, hur de praktiskt använder digitala tjänster och digital marknadskommunikation för att lansera varumärken, sälja produkter och vinna kunder.

LÖSNING

Digital Intelligence tar ett helhetsansvar som kursansvarig och levererar rätt kursinnehåll och examensuppgifter, utbildare samt inspirerande föreläsare.

Vårt ansvar är att säkerställa digitalt kompetenta medarbetare. Vi utgår från vår egenutvecklade utbildningsmetodik ”9-steg till digitala affärer” samt arbetsmetodiken ”Den digitala resan” för att utveckla en verksamhet.

RESULTAT

Uppdragsgivaren får ett kursinnehåll som fångar upp specialiserade områden och samtidigt säkerställer att kunskapen fungerar i ett bredare perspektiv, det vill säga för verksamhetens hela digitala affär.

Studenterna blir trygga och modiga med sin nya kunskap, samtidigt som de adderar ett affärsmässigt perspektiv i sina arbetsuppgifter.

Läs mer om utbildningen Konceptsäljare här >>