Hyper Island. Industry Leader within Digital Media Creative Program

utbildning / yh-utbildning
UTMANING

Utbilda Hyper Islands studenter, Digital Media Creative Program, i att utveckla en marknadsstrategi som tar höjd för digitala strategier, alternativa marknadsföringsmetoder, interaktiva koncept, digitala verktyg och stödjer  verksamhetens digitala affär.

LÖSNING

Digital Intelligence tar ansvar att utveckla kursinnehåll som utgår från studenternas kunskapsnivå och utbildningsledarens målsättning.

Vårt ansvar att säkerställa digitalt kompetenta medarbetare.

Vi utgår från vår egenutvecklade utbildningsmetodik ”9-steg till digitala affärer” samt arbetsmetodiken ”Den digitala resan” för att utveckla en verksamhet.

RESULTAT

Uppdragsgivaren får ett kursinnehåll som går i linje med uppdragsgivarens utbildningsmetodik, fångar upp specialiserade områden och samtidigt säkerställer att kunskapen fungerar i ett bredare perspektiv, det vill säga för verksamhetens hela digitala affär.

Studenterna blir trygga och modiga med sin nya kunskap, samtidigt som de adderar ett affärsmässigt perspektiv i sina arbetsuppgifter.

Läs mer om utbildningen Digital Media Creative Program här >>