IHM Business School. Kursansvarig E-handel 1, 40 poäng

kursansvarig / yh-utbildning
UTMANING

Utbilda studenterna, blivande e-commerce managers, hur de praktiskt bygger upp en e-handel och kan behärska ett e-handelssystem av standardiserad typ (paketlösning) avseende uppbyggnad med designfunktioner, informationssidor, sortimentshantering, merförsäljningsfunktioner, kundregister, säljstärkande åtgärder och sökmotoroptimering.

LÖSNING

Digital Intelligence tar ett helhetsansvar som kursansvarig och levererar rätt kursinnehåll och examensuppgifter, utbildare samt inspirerande föreläsare.

Vårt ansvar är att utveckla och säkerställa digitalt kompetenta medarbetare. Vi utgår från vår egenutvecklade utbildningsmetodik ”9-steg till digitala affärer” samt arbetsmetodiken ”Den digitala resan” för att utveckla en verksamhet.

RESULTAT

Uppdragsgivaren får ett kursinnehåll som fångar upp kursens specialiserade områden och näringslivsnätverk. Kunskapen kommer att fungera i ett bredare perspektiv, det vill säga för verksamhetens hela digitala affär.

Studenterna blir trygga och modiga med sin nya kunskap, samtidigt som de adderar ett affärsmässigt perspektiv i sina nya arbetsuppgifter.

Läs mer om utbildningen E-Commerce Manager här >>