Identifiera nästa digitala affärsmöjlighet

affärsutveckling / inspiration / omvärldsbevakning
UTMANING

En stor del av medlemmarna i Gratistidningarnas Förening befinner sig i början av sin digitala transformation. De har en traditionell print affär som utmanas av digital mediakonsumtion. Hur ska gratistidningen göra skillnad för den lokala marknaden och medborgarna i orten? Hur ska gratistidningen tjäna pengar i framtiden?

LÖSNING

Grodden 2015, Gratistidningarnas Branschdag fokuserade på helt och hållet på digitalisering. Digital Intelligence i samarbete med DigJourney genomförde en workshop med syfte att bidra med ett arbetssätt samt verktyg för Hur en gratistidning kan arbeta för att identifiera nya affärsmöjligheter.

RESULTAT

Deltagarna fick prova på arbetsmetodiken, 9 steg för att identifiera affärsmöjligheter samt dokumentation för att kunna driva denna process och workshop själva. De blev introducerad till verktyget Consumer Trend Canvas och The Business Model Canvas.

Läs gärna mer om dagen via kunskapsportalen Den Digitala Resan