Fördubbla försäljningen under 12 månader

affärsutveckling / extern digital avdelning / marknadsstrategi / digital försäljning
UTMANING

Företaget kommer under första delen av 2014 lansera en ny modell. Produkten har funnits på den svenska marknaden sedan 2010. Dock är produkten okänd för stora delar av marknaden.

Finns det potential för att öka andelen sålda enheter?

LÖSNING

Digital Intelligence genomförde en marknadsanalys utifrån produktens nyttofördelar. Genom att förändra hur företaget arbetar i sin kommunikation, marknadsföring, service och försäljning kommer kännedom om produkten att öka.

RESULTAT

Ett helt nytt omtag på segmentet. Ny försäljningsretorik som bjuder in befintliga ägare av produkten till samtal och marknadsföring av segmentet. Vilket har resulterat i en mängd nya och bekräftade insikter. Identifierat flera ambassadörer som varmt rekommenderar produkten.

Med denna ökade närvaro, fysisk som digital närvaro, väntar vi på försäljningsresultaten.