Digital Advisory Board, strategisk rådgivare vid digitala satsningar

rådgivning
UTMANING

Många mindre verksamheter har inte möjligheten att anställa en digital strateg. Dock behövs kompetens hos VD eller i VDs närmaste team för att kunna ta bra och rätt beslut.

LÖSNING

Digital Intelligence erbjuder strategisk rådgivning. Beroende på frågeställningar säkerställs alltid att VDn har rätt kompetens vid sin sida inför strategiska beslut.

RESULTAT

Trygghet, affärsutveckling, produktivitet, lönsamhet och tillväxt.

VD känner sig bekväm med att anamma de digitala frågeställningarna och kan även initiera och driva en digital transformation i sin verksamhet.