Branschorganisation i digital omställning

affärsutveckling
UTMANING

När branscher är i omställning på grund av digitaliseringen ställs branschorganisationers existens på sin spets. ”Vilken skillnad skall vi göra för våra medlemsföretag?” De tidigare viktiga frågeställningarna är inte längre på dagordningen och vilka nya frågor som skall drivas kan ännu inte besvaras.

LÖSNING

Projektet startade genom att förstå branschens omställning och hur digitaliseringen påverkar och skapar nya behov för marknadens aktörer.

Genom denna kunskap identifieras ny position och nya viktiga frågeställningar för branschen.

RESULTAT

Framtidstro på kommande tillväxt i en mycket traditionell bransch genom att samla medlemmarna kring nya ämnen och sammanhang.